+84 2433 757 999
Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Cam kết bảo mật quyền riêng tư

Cam kết bảo mật quyền riêng tư này diễn giải thông tin mà tập đoàn Hyva tập hợp về bạn, chúng tôi sử dụng thông tin đó cho mục đích gì và chúng tôi cung cấp thông tin đó cho ai. Cam kết cũng đặt ra các quyền của bạn liên quan đến thông tin của bạn và những người bạn có thể liên hệ để biết thêm thông tin hoặc truy vấn.

Ai quyết định điều gì xảy ra với thông tin của bạn?

Hyva Holding B.V. và/hoặc một công ty con trong Tập đoàn Hyva, tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn, quyết định tại sao và bằng cách nào chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về cách thông tin cá nhân của bạn được xử lý hoặc muốn thực hiện một trong các quyền của bạn được nêu bên dưới, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách sau:

Email: privacy@hyva.com

Bưu điện:

Người nhận: Chủ sở hữu Quy trình
Hyva Holding B.V.
Antonie van Leeuwenhoekweg 37,
2408 AK Alphen aan den Rijn,
Hà Lan

Phạm vi
Hyva Group cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Cam kết bảo mật quyền riêng tư này trước hết mô tả cách Tập đoàn Hyva xử lý thông tin cá nhân được thu thập thông qua www.hyva.com và các trang web, bản tin, ứng dụng và các nền tảng kỹ thuật số khác của Hyva liên kết đến cam kết bảo mật quyền riêng tư này (gọi chung là Nền tảng). Tuyên bố về Quyền riêng tư này cũng đặt ra cách tiếp cận của Hyva đối với quyền riêng tư dữ liệu cá nhân đối với người nộp đơn xin việc hoặc dữ liệu nhân sự của các liên hệ kinh doanh của chúng tôi thu được qua các kênh khác (ví dụ, trong các cuộc họp cá nhân hoặc khách hàng thường xuyên, nhà cung cấp hoặc các mối quan hệ về công việc khác).

Sự chấp thuận của bạn đối với Cam kết bảo mật Quyền riêng tư này


Bằng cách sử dụng Nền tảng của chúng tôi và cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã xem, hiểu và đồng ý với cam cất bảo mật Quyền riêng tư của chúng tôi, và trong chừng mực sự đồng ý này là cần thiết và hợp lệ theo luật hiện hành, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân như thế bởi chúng tôi và bất kỳ người nhận bên thứ ba nào đúng theo cam kết bảo mật quyền riêng tư này.

 Thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Khi bạn sử dụng nền tảng của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng nền tảng này thông qua các cookie và công cụ phân tích. Chúng tôi thu thập thông tin về nhấp chuột và trình duyệt và chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, ID cookie, trình duyệt web, các cài đặt ưu tiên, quốc gia, vị trí, v.v. Vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Nếu bạn chọn trở thành Người dùng đã đăng ký hoặc gửi yêu cầu, đăng ký bản tin hoặc biểu mẫu liên hệ như một phần của quy trình đăng ký này thì bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân thông qua biểu mẫu. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm: tên, chức danh, tên công ty, địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP và các chi tiết liên quan đến quyền lợi kinh doanh của bạn.

Từ bộ phận nhân sự liên hệ kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi thường thu thập thông tin liên hệ như tên, email và số điện thoại cũng như thông tin chi tiết liên lạc và chi tiết về các chuyến thăm của bạn đến cơ sở của chúng tôi.

Chính sách của chúng tôi là chỉ thu thập một mức thông tin tối thiểu cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi hoặc yêu cầu của bạn.

Các cách chúng tôi thu thập thông tin về bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với chúng tôi theo nhiều cách, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • đặt hàng một sản phẩm hoặc dịch vụ
 • gửi biểu mẫu liên hệ của chúng tôi vì một yêu cầu
 • yêu cầu báo giá cung cấp một sản phẩm
 • thông qua các cookie đặt trên máy tính hoặc thiết bị (di động) của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi
 • bạn hoặc cộng sự của bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và chúng tôi tin rằng có một lợi ích thực sự trong các sản phẩm của chúng tôi
 • đăng ký nhận bản tin của chúng tôi
 • tham gia phương tiện truyền thông xã hội (ví dụ: bằng cách "thích" hoặc "chia sẻ")
 • đăng ký làm đại lý hoặc khách hàng
 • đăng ký là một người dùng trên một trong những Nền tảng của chúng tôi
 • hình thức thông tin liên lạc khác với chúng tôi trực tiếp, qua email, trực tuyến, điện thoại hoặc bưu điện.

Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn như thế nào?

Khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong cam kết bảo mật quyền riêng tư này hoặc được nêu tại điểm thu thập (hoặc rõ ràng trong bối cảnh thu thập), bao gồm:

 ·        để quản trị và quản lý Nền tảng

·        cho phép bạn sử dụng các Nền tảng và quản lý tài khoản cho mục đích thực hiện hợp đồng với bạn theo các điều khoản dịch vụ áp dụng

·        để phân loại và phân tích dữ liệu người dùng

·        để cá nhân hóa và làm giàu trải nghiệm trình duyệt web của bạn bằng cách hiển thị nội dung có nhiều khả năng liên quan và bạn quan tâm

·        để phát triển kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi

·        để quản lý mối quan hệ của chúng tôi và cung cấp thông tin cho bạn

·        để phục vụ các hoạt động marketing, PR, quảng cáo và cung cấp thông tin liên quan đến sự phát triển trong Tập đoàn Hyva, các dịch vụ và sản phẩm của Tập đoàn (xem phần Marketing, bên dưới đây)

·        bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã cung cấp thông tin cho Tập đoàn Hyva.

 Chúng tôi dựa vào một hoặc nhiều điều kiện sau để xử lý thông tin cá nhân của bạn:

·        các quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ hiệu quả cho bạn và trong vận hành hiệu quả và hợp pháp các hoạt động kinh doanh của chúng tôi (với điều kiện là những điều này không can thiệp vào quyền của bạn), bao gồm các mục đích sau:

 • để trao đổi và giao tiếp với bạn
 • để tạo sự hiểu biết tốt hơn về bạn với tư cách khách hàng hoặc khách truy cập
 • để quản lý các trang web của chúng tôi và phục vụ các mục đích vận hành nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, kiểm tra, thống kê
 • đối với các hoạt động marketing, ngoài việc chúng tôi dựa vào sự chấp thuận của bạn (ví dụ: để điều chỉnh thông tin liên lạc marketing hoặc gửi thông điệp marketing mục tiêu qua mạng xã hội và nền tảng bên thứ ba khác)
 • để có hiệu quả, chính xác hoặc các cải tiến khác về cơ sở dữ liệu và hệ thống của chúng tôi (ví dụ: bằng cách các hệ thống kết hợp hoặc các hồ sơ hợp nhất mà chúng tôi hoặc công ty nhóm của chúng tôi nắm giữ về bạn)
 • để phòng chống gian lận và các hoạt động tội phạm khác
 • để thực hiện kiểm tra tín dụng tài chính
 • để đảm bảo an ninh mạng và thông tin để chúng tôi thực hiện các bước bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát hoặc hư hỏng, trộm cắp hoặc truy cập trái phép
 • để tuân thủ yêu cầu của bạn liên quan đến việc thực hiện quyền của bạn (ví dụ: nơi bạn đã yêu cầu chúng tôi không liên hệ với bạn vì mục đích marketing, chúng tôi sẽ lưu hồ sơ này để có thể tuân thủ yêu cầu của bạn)
 • để thực thi hoặc bảo vệ các quyền hợp đồng hoặc hợp pháp khác của chúng tôi hoặc để mang hoặc bảo vệ các thủ tục pháp lý
 • để quản lý chung bao gồm quản lý truy vấn, khiếu nại hoặc yêu cầu và gửi tin dịch vụ cho bạn.

·        để đáp ứng mọi nghĩa vụ pháp lý và quy định mà chúng tôi phải tuân thủ

·        nếu bạn đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích liên quan bằng cách cung cấp sự chấp thuận của bạn (xem Quyền của bạn liên quan đến thông tin của bạn / Hủy đăng ký liên quan đến việc rút lại sự đồng ý của bạn, bên dưới đây)

·        khi cần thiết phải thực hiện hợp đồng với bạn hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký hợp đồng với bạn (ví dụ: để trao đổi thông tin về chính sách bảo hành/sau bán hàng)

·        khi nằm trong lợi ích quan trọng của bạn (ví dụ: nếu có bất kỳ thông báo khẩn cấp về an toàn hoặc thu hồi sản phẩm nào cần liên lạc trao đổi với bạn hoặc khi chúng tôi tin tưởng hợp lý rằng việc xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ ngăn chặn hoặc giảm thiểu bất kỳ tác hại tiềm ẩn nào đối với bạn).

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi đã thực hiện các tiêu chuẩn được công nhận chung về công nghệ và bảo mật hoạt động nhằm bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi bị mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc phá hủy. Chỉ những người được ủy quyền mới được cung cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập thông qua các Nền tảng (Platform) hoặc cách khác. Những cá nhân như vậy đã đồng ý duy trì tính bảo mật của thông tin này.

Cookie

Vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi.

Địa điểm xử lý và chuyển giao cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Vì Hyva Group là một tổ chức toàn cầu với các đơn vị trên toàn thế giới, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn giữa các đơn vị của Tập đoàn Hyva trên cơ sở bảo mật khi cần thiết vì mục đích marketing, quản trị và các mục đích kinh doanh khác. Có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi một danh sách các quốc gia có các đơn vị của Tập đoàn Hyva. Tất cả các đơn vị Hyva đều thực hiện các biện pháp tổ chức, hợp đồng và pháp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý riêng biệt theo các yêu cầu quyền riêng tư được thể hiện trong Cam kết Bảo mật quyền riêng tư này.

Thông tin của bạn cũng có thể được chuyển tới các nhà cung cấp dịch vụ (nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba) để xử lý thay mặt cho Hyva. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng các ứng dụng đám mây để lưu trữ dữ liệu của bạn. Khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân, chúng tôi làm như vậy vì mục đích mà thông tin đã được gửi, vì các mục đích được liệt kê ở trên theo điều khoản Sử dụng Thông tin Cá nhân, vì mục đích quản trị và bảo trì Nền tảng và các hệ thống liên quan và/hoặc vì các mục đích nội bộ hoặc quản trị khác. Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chuyên quản lý danh tính, lưu trữ và quản lý trang web, phân tích dữ liệu, sao lưu dữ liệu, bảo mật và dịch vụ lưu trữ.

Khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, chúng tôi có hợp đồng với các nhà cung cấp yêu cầu họ giữ an toàn cho thông tin của bạn và không được sử dụng thông tin đó ngoài tuân theo các hướng dẫn cụ thể của chúng tôi.

Các tiết lộ thông tin khác

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • khi có yêu cầu một cách rõ ràng từ bạn
 • khi cần giao các ấn phẩm hoặc tài liệu tham khảo theo yêu cầu của bạn
 • như được quy định trong Cam kết bảo mật Quyền riêng tư này.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và các cơ quan chính phủ khác và các cơ quan chuyên môn và các bên thứ ba khác theo yêu cầu của và/hoặc phù hợp với luật hoặc quy định hiện hành. Điều này bao gồm tiết lộ thông tin bên ngoài quốc gia nơi bạn sống. Hyva cũng có thể xem xét và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định xem có cần tiết lộ hoặc cho phép tiết lộ hay không.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin về bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi chỉ trong khoàng thời gian chúng tôi cần, với mục đích được thu thập, hoặc theo yêu cầu của pháp luật, hoặc thiết lập, mang hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. Chúng tôi sẽ giữ thông tin liên hệ (chẳng hạn như thông tin danh sách gửi thư) cho đến khi người dùng hủy đăng ký hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó.

Marketing

Khi chúng tôi được yêu cầu về mặt pháp luật phải có được sự đồng ý rõ ràng của bạn để cung cấp cho bạn tài liệu marketing, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho bạn tài liệu như vậy nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm điều đó. Nếu không, chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp của mình để phát triển mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng hiện tại và phát triển doanh nghiệp của chúng tôi làm cơ sở pháp lý để liên hệ với bạn.

Quyền của bạn liên quan đến thông tin của bạn

Mục tiêu của chúng tôi là giữ cho dữ liệu của bạn càng chính xác càng tốt. Nếu bạn muốn yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, cập nhật, rút bất cứ chấp thuận nào hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email về privacy@hyva.com. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn theo luật áp dụng.

Hủy đăng ký

Nếu bạn muốn hủy đăng ký bất kỳ lĩnh vực marketing trực tiếp nào mà trước đó bạn đã chọn tham gia (ví dụ: danh sách gửi thư hoặc bất kỳ đăng ký nào), bạn cần tìm và làm theo hướng dẫn mà chúng tôi đã cung cấp trong phạm vi (các) lĩnh vực thích hợp của Nền tảng hoặc trong nội dung trao đổi liên lạc liên quan đến bạn. Nếu bạn không muốn nhận email hoặc thông tin liên lạc marketing từ chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào tại privacy@hyva.com để yêu cầu chấm dứt các liên lạc đó.

Các liên kết bên thứ ba

Nền tảng có thể liên kết đến các trang web, ứng dụng và nền tảng truyền thông xã hội bên thứ ba không được kiểm soát bởi Hyva và không hoạt động theo các thực hành bảo mật của Hyva. Khi bạn được chuyển hướng đến nền tảng của bên thứ ba, thực hành bảo mật của Hyva không còn áp dụng nữa. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của bên thứ ba trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Quyền khiếu nại

Bạn có quyền khiếu nại với Chủ sở hữu Quy trình Quyền riêng tư hoặc cơ quan quản lý dữ liệu địa phương của bạn nếu bạn lo lắng về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng truy cập trang web của cơ quản quản lý đó để biết thêm chi tiết. Bạn có thể liên hệ với Chủ sở hữu Quy trình Quyền riêng tư của chúng tôi để hỗ trợ bạn trong việc xác định cơ quan quản lý đó. Lưu ý rằng cơ quan quản lý có thể đề nghị các bước được thực hiện để giải quyết vấn đề với Tập đoàn Hyva trước khi liên quan đến chính cơ quan quản lý.

Thay đổi đối với Cam kết bảo mật Quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Cam kết bảo mật Quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào bằng cách xuất bản một phiên bản cập nhật. Cam kết bảo mật Quyền riêng tư được chỉnh sửa đổi hoặc sửa đổi mới sẽ được áp dụng từ ngày sửa đổi đó. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Cam kết bảo mật Quyền riêng tư này để được thông báo về cách chúng tôi đang bảo vệ thông tin của bạn.

Cam kết bảo mật Quyền riêng tư này được sửa đổi lần cuối vào ngày 26 tháng 8 năm 2019.

 

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country