+84 2433 757 999
Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Nâng và tải

Đặc điểm nổi bật

Edge Line

Thế hệ cần cẩu mới nhất của chúng tôi, với các mẫu khác nhau, từ 9 - 66 tm, cung cấp các giải pháp cho mọi ứng dụng và tiêu biểu cho tính năng của một số cải tiến tiên tiến nhất trong ngành công nghiệp.

teaser
Bạn có câu hỏi gì không? Chuyên gia của chúng tôi có thể trả lời
contact Liên hệ chúng tôi
Image

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country