+84 2433 757 999
Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Xây dựng

Xây dựng

Tải trọng bất kỳ, trong mọi điều kiện.

Hiệu suất. Linh hoạt. Điều khiển. Các giải pháp của chúng tôi cho ngành xây dựng được thiết kế để cung cấp các cấp độ cao nhất . Cốt lõi là các giải pháp của chúng tôi cũng được xây dựng để cung cấp độ tin cậy vượt trội, giúp bạn vận hành hiệu quả và an toàn, ngày này qua ngày khác.

Cầu trục xây dựng

Đặc điểm là hiệu suất vượt trội với khả năng bảo trì thấp, thế hệ cần cẩu dễ vận hành mới của chúng tôi mang đến một sự lựa chọn tuyệt vời về các kiểu máy, tính năng và phụ tùng, vì vậy bạn có thể điều chỉnh chính xác giải pháp cho ứng dụng của mình.

teaser
Bạn có câu hỏi gì không? Chuyên gia của chúng tôi có thể trả lời
contact Liên hệ chúng tôi
Image

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country