+84 2433 757 999
Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Nông nghiệp

Nông nghiệp

Độc đáo từ bản chất

Dù nhu cầu của bạn mang tính tiêu chuẩn hay có tính chuyên biệt cao thì chúng tôi vẫn có giải pháp để đáp ứng các nhu cầu đó. Phạm vi Nông nghiệp của chúng tôi bao gồm các sản phẩm từ cần cẩu FFB gắn trên máy kéo, xe tải cẩu (hookloader) và xi lanh thân dưới đến một loạt những phụ tùng nâng hạ như móc, gầu ngoạm và gầu cào. Các giải pháp Hyva được thiết kế để giúp doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh mẽ, đồng thời mang lại một tương lai bền vững.

Bạn có câu hỏi gì không? Chuyên gia của chúng tôi có thể trả lời
contact Liên hệ chúng tôi
Image

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country