+84 2433 757 999
Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Thế giới chúng ta di chuyển

Được xây dựng trên các giá trị cốt lõi, chúng tôi cam kết sản xuất bền vững và hành xử có trách nhiệm đối với nhân viên, môi trường và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Nhân viên

Tài sản quan trọng nhất của chúng tôi

Chúng tôi thực sự coi trọng nhân viên của mình như là tài sản quan trọng nhất cho tổ chức mình. Chúng tôi nhận thấy rằng lòng trung thành của khách hàng được xây dựng thông qua nhân viên của chúng tôi.

Phát triển sự nghiệp 

Tại Hyva, chúng tôi phát triển con người trở thành người giỏi nhất có thể. Bằng cách cung cấp cả các khóa đào tạo trong và ngoài nước, chúng tôi đầu tư vào sự phát triển cá nhân cho nhân viên. Chúng tôi đảm bảo họ có các kỹ năng và thông tin cần thiết để thực hiện công việc của mình.

An toàn

Hyva có lực lượng lao động toàn cầu với hơn 3.500 nhân viên và an toàn của nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi liên tục làm việc để duy trì và cải thiện điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh, trang thiết bị và hệ thống công việc cho tất cả nhân viên của chúng tôi, và cung cấp thông tin, đào tạo và giám sát cần thiết cho mục đích này. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn bất kỳ tình huống không an toàn nào. An toàn là trách nhiệm chung của tất cả những người làm việc tại khu vực của chúng tôi.

Tất cả những người làm việc tại Hyva có thể nêu lên bất kỳ mối lo ngại nào về An toàn, Sức khỏe và Môi trường với hiểu biết rằng những mối lo ngại đó sẽ được thực hiện nghiêm túc và các vấn đề sẽ được tìm hiểu một cách thích hợp.

Môi trường

Tại Hyva, chúng tôi có trách nhiệm tích cực để giảm thiểu tác động môi trường của hoạt động của chúng tôi. Để đạt được điều này, chúng tôi thực hiện các phương pháp sản xuất gọn gàng và tinh vi không chỉ mang lại lợi ích đáng kể về tính bền vững, mà còn có lợi thế về chi phí và chất lượng.

Để giúp tích hợp tính bền vững trên toàn công ty, chúng tôi đã đặt ra các giá trị, tiêu chuẩn và chính sách mà mọi người mong muốn và tuân theo.

Và những nỗ lực của chúng tôi quan tâm đến môi trường vượt ra ngoài chính quy trình sản xuất. Ví dụ, chúng tôi đã đưa vào một hệ thống đăng ký chất thải tại một số khu vực có lợi ích đáng kể về chi phí và môi trường. Chúng tôi cũng tích cực thúc đẩy việc sử dụng bao bì có thể trả lại và tái sử dụng được bởi các khách hàng OEM chính của chúng tôi.

Cộng đồng

Hyva cam kết hình thành các mối quan hệ xây dựng, lâu dài với các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Để đạt được điều này ở tất cả các mức độ, hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoạt động theo cách đáp ứng hoặc vượt trên mong đợi đạo đức, pháp lý và thương mại của các cộng đồng của chúng tôi.

Quy tắc ứng xử của chúng tôi đặt ra một tiêu chuẩn cao đối với hành vi ứng xử trong các lĩnh vực bao gồm sức khỏe, an toàn và môi trường, quấy rối, phân biệt đối xử, xung đột lợi ích và quà tặng và giải trí nơi làm việc. Mọi nhân viên đều quen với quy tắc ứng xử của công ty và được khuyến khích báo cáo về tất cả các vi phạm đáng nghi.

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country