+420 313 104 313
Vyberte svoji zemi Zavřít

Svět, kterým hýbeme

Zavázali jsme se k udržitelné výrobě a odpovědnému chování vůči našim zaměstnancům, životnímu prostředí a společnosti, v níž působíme, což dokládají naše základní hodnoty.

Zaměstnanci

Naše nejdůležitější aktivum

Svých zaměstnanců si skutečně vážíme a považujeme je za nejdůležitější aktivum pro naši organizaci. Víme, že loajalita zákazníků se buduje prostřednictvím našich zaměstnanců.

Kariérní rozvoj 

Ve společnosti Hyva rozvíjíme lidi tak, aby naplno využili svůj potenciál. Investujeme do jejich osobního rozvoje tím, že poskytujeme interní i externí školení. Zajišťujeme, aby měli dovednosti a informace, které jsou nezbytné k plnění jejich pracovních povinností.

Bezpečnost

Hyva má po celém světě více než 3.500 zaměstnanců a jejich bezpečnost je naší prioritou. Soustavně pracujeme na udržování a zlepšování bezpečných a zdravých pracovních podmínek, vybavení a systémů práce pro všechny naše zaměstnance a za tímto účelem zajišťujeme poskytování informací, školení a dozor. Uděláme maximum, abychom zabránili jakékoli nebezpečné situaci. Za bezpečnost odpovídají všechny osoby pracující v našich závodech.

Všichni zaměstnanci společnosti Hyva mohou vyjádřit obavy týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a mohou si být jisti, že jejich obavy budou brány vážně a řádně prošetřeny.

Životní prostředí

Ve společnosti Hyva aktivně usilujeme o minimalizování dopadu našeho provozu na životní prostředí. Abychom toho dosáhli, používáme zeštíhlené a sofistikované výrobní metody, které nabízejí nejenom značné výhody z hlediska udržitelnosti, ale také z hlediska nákladů a kvality.

Zavedli jsme hodnoty, normy a zásady, které naši lidé ctí a dodržují, abychom pomohli integrovat udržitelnost v celé společnosti.

Naše úsilí v oblasti péče o životní prostředí sahá i za samotný výrobní proces. V některých závodech jsme například zavedli systém registrace odpadů, který má značné přínosy z hlediska nákladů a životního prostředí. Také aktivně podporujeme své hlavní OEM zákazníky, aby používali vratné a opakovaně použitelné obaly.

Komunita

Společnost Hyva se zavázala budovat konstruktivní a dlouhodobé vztahy s komunitami, v nichž působí. Abychom toho dosáhli na všech úrovních, podnikáme způsobem, který splňuje či přesahuje etické, právní a obchodní očekávání našich komunit.

Náš kodex chování stanoví vysoký standard chování v oblastech, které zahrnují ochranu zdraví na pracovišti, bezpečnost a životní prostředí, obtěžování, diskriminaci, střety zájmů a dary a pohoštění. Každý zaměstnanec se s kodexem chování seznámí při nástupu do zaměstnání. Zaměstnanci jsou vyzýváni, aby oznámili jakékoli podezření na porušování kodexu.

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country