+905331232966
Ülkenizi seçin Kapat

Taşıdığımız dünya

Şirketimizin temel değerleri doğrultusunda sürdürülebilir üretim ile çalışanlarımıza, çevreye ve çalışma gösterdiğimiz topluluğa karşı sorumlu davranma hedeflerimize sadığız.

Çalışanlarımız

en önemli varlığımız

Çalışanlarımızın kuruluşumuzdaki en önemli varlığımız olduğuna gönülden inanıyoruz. Müşteri sadakatinin çalışanlarımız sayesinde oluştuğunun bilincindeyiz.

Kariyer gelişimi 

Hyva olarak insanları olabilecekleri en iyi seviyeye getiriyoruz. Hem şirket içi hem de harici eğitimlerle çalışanlarımızın kişisel gelişimine yatırımda bulunuyoruz. İşlerini gerçekleştirmek için gereken beceri ve bilgi birikimine sahip olmalarını sağlıyoruz.

Güvenlik

Hyva’nın 3.500’ün üzerinde çalışandan oluşan küresel bir iş gücü bulunuyor ve bu çalışanlarımızın güvenliği birincil önceliğimiz. Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları, ekipmanların ve iş sistemlerinin bakımı ve gelişiminin yanı sıra bu hedef için gereken bilgi birikimini, eğitimi ve denetimi sağlamak için sürekli çalışıyoruz. Güvensiz herhangi bir durumu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Güvenlik, tesislerimizde çalışan tüm çalışanlar tarafından paylaşılan bir sorumluluktur.

Hyva’da çalışan herkes Güvenlik, Sağlık ve Çevre konusundaki tüm endişelerini dile getirebilir. Tüm çalışanlarımız bu endişelerin ciddiye alınacağından ve uygun bir şekilde araştırılacağından emin olabilir.

Çevre

Hyva olarak faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini en aza indirmek için aktif olarak sorumluluk alıyoruz. Bu hedef doğrultusunda uyguladığımız sofistike üretim yöntemleri hem sürdürülebilirlik konusunda, hem de maliyet ve kalite konusunda gözle görülür avantajlar sağlıyor.

Sürdürülebilirliği şirketin bütününe entegre etmek için çalışanlarımızın ilham alarak uyduğu değerler, standartlar ve politikalar oluşturduk.

Çevreye gösterdiğimiz değer yalnızca üretim süreciyle sınırlı kalmıyor. Örneğin bazı tesislerimizde hem maliyet hem de çevre açısından gözle görülür ölçüde faydalı bir atık kayıt sistemi uygulamaya koyduk. Buna ek olarak OEM müşterilerimizin geri verilebilir ve tekrar kullanılabilir ambalaj kullanmalarını aktif olarak teşvik ediyoruz.

Topluluk

Hyva olarak faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda yapıcı ve uzun vadeli ilişkiler kurmaya kendimizi adadık. Bu hedefe her düzeyde ulaşabilmek amacıyla işletmemiz, topluluklarımızın etik, yasal ve ticari beklentileri karşılayan bir şekilde faaliyet gösteriyor.

İş Ahlakı Tüzüğümüz; işyeri sağlığı, güvenlik ve çevre, taciz, ayrımcılık, çıkar çatışması, hediye ve eğlence konularındaki davranışlara dair yüksek standartlar belirler. İşe alınan tüm çalışanlarımıza İş Ahlakı Tüzüğümüz anlatılır ve şüphelendikleri tüzük ihlallerini bildirmeleri teşvik edilir.

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country