+40 21 318 20 89
Selectați țara Închidere

Lumea pe care o punem în mișcare

În lumina valorilor noastre fundamentale, suntem angajați în producția sustenabilă și în conduita responsabilă față de angajații noștri, de mediul înconjurător și de comunitatea în care ne desfășurăm activitatea.

Angajații

cel mai important bun al nostru

Îi respectăm pe angajații noștri considerându-i cel mai important bun din cadrul organizației noastre. Recunoaștem că loialitatea clienților noștri este construită prin intermediul angajaților noștri.

Dezvoltarea carierei 

La Hyva permitem oamenilor să se dezvolte până la cel mai înalt nivel posibil. Prin oferirea de cursuri de formare profesională interne și externe investim în dezvoltarea personală a acestora. Ne asigurăm că aceștia dețin aptitudinile și informațiile necesare pentru a-și putea îndeplini atribuțiile de serviciu.

Siguranță

Hyva are o forță de muncă globală de peste 3.500 angajați, iar siguranța salariaților noștri este prioritatea noastră esențială. Lucrăm în permanență pentru menținerea și îmbunătățirea sănătății și securității muncii, a echipamentelor și sistemelor de lucru pentru toți salariații noștri și pentru a oferi informațiile, cursurile de formare profesională și supravegherea necesare în acest scop. Vom face tot posibilul pentru a preveni orice situație care nu este sigură. Siguranța este o responsabilitate comună a tuturor persoanelor care lucrează în unitățile noastre.

Toți cei care lucrează la Hyva își pot exprima orice îngrijorări cu privire la Siguranță, Sănătate și Mediul înconjurător fiind conștienți că vor fi tratați cu seriozitate și că problemele respective vor fi investigate în mod corespunzător.

Mediu

La Hyva ne asumăm responsabilitatea activă de a minimiza impactul de mediu al activității noastre. În acest scop, implementăm metode de producție simple și sofisticate care nu oferă doar beneficii substanțiale în ceea ce privește sustenabilitatea, ci și avantaje în ceea ce privește costurile și calitatea.

Pentru a facilita integrarea sustenabilității la nivelul companiei noastre, am instituit valori, standarde și politici la care oamenii noștri aspiră și pe care le respectă.

Iar eforturile noastre pentru îngrijirea mediului înconjurător nu se circumscriu doar procesului de producție. De exemplu, am introdus în unele unități un sistem de înregistrare a deșeurilor care aduce beneficii semnificative în ceea ce privește costurile și mediul. De asemenea, promovăm în mod activ utilizarea ambalajelor returnabile și reutilizabile de către principalii noștri clienți OEM.

Comunitate

Hyva este angajată în formarea unor raporturi constructive, pe termen lung cu comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Pentru realizarea acestui deziderat la toate nivelurile, societatea noastră funcționează într-o manieră care întrunește sau depășește așteptările etice, legale și comerciale ale comunităților noastre.

Codul de conduită al companiei noastre impune standarde înalte pentru conduita din anumite domenii printre care se numără sănătatea, securitatea și ambianța de la locul de muncă, hărțuirea, discriminarea, conflictele de interese și cadourile și protocolul. Fiecare angajat este familiarizat cu Codul de conduită pe durata în care lucrează pentru noi și este încurajat să raporteze toate suspiciunile cu privire la încălcările săvârșite.

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country