+40 21 318 20 89
Selectați țara Închidere

Disclaimer

Următorii termeni și condiții vor fi considerate acceptate de către Utilizatorii care utilizează site-urile Hyva. Vă rugăm să citiți termenii și condițiile cu atenție înainte de utilizarea serviciilor acestui site.

 1. Termenul Utilizator se referă la utilizatorul care navighează pe acest site. Termenul Hyva se va referi la Hyva Group B.V. Termenul Site se referă la Hyva, deținută și monitorizată de Hyva Group B.V.
 2. Prin utilizarea acestui Site sunteți de acord să respectați și să vă fie opozabili următorii termeni și condiții privind utilizarea Site-ului. Hyva poate să revizuiască Termenii de Utilizare în orice moment, fără preaviz. În secțiunile Site-ului pot fi postați termeni de utilizare diferiți. Dacă există un conflict între Termenii de Utilizare și termenii de utilizare postați într-o secțiune specifică a Site-ului, termenii de utilizare vor prevala în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a secțiunii respective.
 3. Hyva poate să sisteze accesul Utilizatorilor în orice moment, din orice motiv. Prevederile referitoare la actul de declinare cu privire la garanții, la corectitudinea informațiilor și la despăgubiri vor subzista. Este posibil ca Hyva să monitorizeze accesul pe acest Site.
 4. Întregul conținut prezentat pe acest site reprezintă proprietatea exclusivă Hyva. Programele informatice, textele, imaginile, graficele, fișierele video și audio utilizate pe acest site aparțin Hyva. Niciun material de pe acest site nu poate fi copiat, modificat, reprodus, republicat, încărcat, transmis, postat sau distribuit în orice formă fără acordul prealabil scris al Hyva. Toate drepturile care nu sunt acordate expres prin prezentul act sunt rezervate. Utilizarea neautorizată a materialelor apărute pe acest site pot să încalce drepturi de autor, drepturi de marcă și alte legi aplicabile și pot atrage penalități de natură penală sau civilă. Hyva este marcă înregistrată a Hyva. Această marcă nu poate fi utilizată în niciun fel decât cu acordul prealabil scris al Hyva.
 5. Hyva nu oferă garanții, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără limitare la, acelea privind caracterul vandabil și destinația specifică, în legătură cu informațiile, datele, declarațiile sau produsele prezentate pe Site.
 6. Site-ul și întregul său conținut, materialele, informațiile, programele informatice, produsele și serviciile prezentate pe Site sunt furnizate „așa cum sunt” și în funcție de „disponibilitate”. Hyva declină în mod expres toate garanțiile de orice fel, fie acestea exprese sau implicite, inclusiv, dar fără limitare la, garanțiile implicite privind caracterul vandabil, destinația specifică și de neîncălcare a obligațiilor.
 7. Hyva nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile cauzate sistemelor informatice ale Utilizatorilor sau pierderii de date ca urmare a descărcării oricărui conținut, material sau informații de pe Site.
 8. Hyva poate să modifice sau să sisteze orice aspect al site-ului său în orice moment, inclusiv cuprinsul sau caracteristicile acestuia. Hyva își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile aplicabile utilizării Site-ului. Aceste modificări își vor produce efectele imediat, în baza unei notificări care va fi afișată pe Site.
 9. Hyva nu va răspunde în nicio împrejurare pentru daune de orice fel, inclusiv, dar fără limitare la daunele directe, indirecte sau subsidiare (inclusiv, dar fără limitare la daunele sub forma profitului nerealizat, întreruperii activității și pierderii programelor sau informațiilor) care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea utilizării site-urilor Hyva sau a informațiilor prezentate pe site sau, la secțiunea Produse, din orice cerere atribuibilă erorii, omisiunii sau altor inadvertențe din categoria Produse sau din interpretările acestora. Unele jurisdicții nu permit limitarea sau excluderea răspunderii. În mod corespunzător, este posibil ca unele dintre restricțiile de mai sus să nu se aplice Utilizatorului.
 10. Utilizatorul este de acord să despăgubească, să apere și să exonereze pe Hyva de orice răspundere rezultată din sau cu privire la toate prejudiciile, cheltuielile, daunele și costurile, inclusiv onorariile avocațiale rezonabile, rezultate din sau în legătură cu orice utilizare abuzivă de către Utilizator a conținutului și serviciilor prezentate pe Site.
 11. Informațiile de pe acest Site au fost obținute din surse considerate de încredere. Hyva declină toate garanțiile cu privire la corectitudinea, caracterul complet sau adecvat al acestor informații.
 12. Hyva nu garantează că: (a) Site-ul va îndeplini cerințele dvs.; (b) Site-ul va fi disponibil fără întreruperi, în timp util, în condiții de siguranță și fără erori; (c) rezultatele care se pot obține din utilizarea Site-ului sau a oricăror servicii oferite prin intermediul acestuia sunt corecte sau fiabile.
 13. Dreptul Utilizatorilor la confidențialitate este de o importanță deosebită pentru Hyva. Niciuna din informațiile furnizate de către Utilizator nu va fi partajată cu terți. Hyva își rezervă dreptul de a utiliza informațiile pentru a pune la dispoziția Utilizatorului o experiență virtuală mai personalizată.
 14. Site-ul conține link-uri către site-uri web și acces la conținut, produse și servicii ale terților, inclusiv ale utilizatorilor, agențiilor de publicitate, afiliaților și sponsorilor Site-ului. Sunteți de acord că Hyva nu va răspunde pentru disponibilitatea și conținutul furnizat pe site-urile web ale terților. Utilizatorul are obligația să consulte politicile postate de alte site-uri web cu privire la confidențialitate și la alte subiecte înainte de a utiliza site-ul. Hyva nu răspunde pentru conținutul terților disponibil prin intermediul Site-ului, inclusiv pentru opinii, păreri, declarații și reclame, iar Utilizatorul va suporta toate riscurile asociate utilizării acestui conținut. Hyva nu răspunde pentru niciun prejudiciu sau daună de orice natură pe care Utilizatorul le poate suferi ca urmare a tranzacțiilor încheiate cu terții.

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country