+31 (0)172 423 646
Selecteer uw land Sluiten
You are here:

Disclaimer

De volgende algemene voorwaarden zullen worden beschouwd als ‚aanvaard door de gebruiker‘ wanneer verder gebruik gemaakt wordt van de Hyva-websites. Wij vragen u deze voorwaarden aandachtig te lezen voor u gebruik maakt van de diensten op deze site.

 1. De term Gebruiker zal verwijzen naar de gebruiker die de website bezoekt. De term Hyva zal verwijzen naar Hyva Group B.V. De term Site verwijst naar Hyva als eigenaar en beheerd door Hyva Group B.V.
 2. Door de Site te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u de volgende algemene voorwaarden zult opvolgen en dat u daaraan gebonden bent ten aanzien van uw gebruik van de Site. Hyva kan de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Op bepaalde delen van de Site kunnen verschillende gebruiksvoorwaarden worden gepost. Als er een tegenstrijdigheid is tussen de Gebruiksvoorwaarden en de gebruiksvoorwaarden die werden gepost op een bepaald deel van de Site, zullen deze laatste voorrang hebben met betrekking tot uw gebruik van dat deel van de Site.
 3. Hyva kan te allen tijde en voor iedere reden de toegang van Gebruikers tot de Site beëindigen. De bepalingen met betrekking tot de garantiedisclaimer, nauwkeurigheid van informatie en schadeloosstelling overstijgen een dergelijke beëindiging. Hyva kan de toegang tot de Site controleren.
 4. Alle inhoud op deze Site is het exclusieve eigendom van Hyva. De software, tekst, afbeeldingen, grafieken, video en audio die op deze Site worden gebruikt zijn eigendom van Hyva. Geen enkele inhoud van deze Site mag op geen enkele manier en in geen enkele vorm worden gekopieerd, aangepast, weergegeven, opnieuw uitgegeven, geüpload, overgedragen, geplaatst of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hyva. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn toegewezen, zijn voorbehouden. Onbevoegd gebruik van inhoud die wordt weergegeven op deze Site, kan een schending inhouden van auteursrecht, handelsmerk of andere geldende wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties. Hyva is een geregistreerd handelsmerk van Hyva. Dit handelsmerk mag op geen enkele manier worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hyva.
 5. Hyva geeft geen garanties, expliciet of impliciet, inclusief en zonder beperking, van handelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doeleinde, met betrekking tot informatie, gegevens, verklaringen of producten die via de Site beschikbaar zijn.
 6. De Site en alle inhoud, materialen, informatie, software, producten en diensten die op de Site worden aangeboden, worden aangeboden op een “zoals ze zijn“ basis en “zoals beschikbaar“ basis. Hyva wijst expliciet alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, de impliciete garanties voor handelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde en niet-schending.
 7. Hyva zal niet aansprakelijk zijn voor schade aan een computersysteem van een Gebruiker of een verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van inhoud, materialen en informatie van de Site.
 8. Hyva kan elk deel van deze website te allen tijde wijzigen of verwijderen, inclusief de inhoud en functies ervan. Hyva behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor het gebruik van de Site te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk na melding op de Site van kracht worden.
 9. Hyva zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor gelijk welke schade, inclusief en zonder beperking, directe, bijkomstige of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot schade door verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten en verlies van programma‘s of informatie) als gevolg van het gebruik of de onbeschikbaarheid van de websites van Hyva, of van informatie die aangeboden wordt op de website, of in de Producten een claim toewijsbaar aan fouten, weglatingen of andere onnauwkeurigheden in het Product of de interpretaties daarvan. In sommige rechtsgebieden is het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid niet toegestaan. Bijgevolg zullen sommige van bovenstaande beperkingen niet gelden voor de Gebruiker.
 10. De Gebruiker gaat akkoord met het vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van Hyva voor alle verliezen, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria die voortkomen uit of betrekking hebben op misbruik van de inhoud en diensten die op de Site worden aangeboden door de Gebruiker.
 11. De informatie die wordt weergeven op de Site werd verkregen van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd. Hyva wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van dergelijke informatie.
 12. Hyva geeft geen garanties dat: (a) de Site zal voldoen aan uw vereisten; (b) de Site beschikbaar zal op een ononderbroken, tijdige, veilige en foutloze basis; (c) de resultaten die werden verkregen door het gebruik van de Site of van diensten die via de Site worden aangeboden nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
 13. Het recht op privacy van de Gebruiker is uiterst belangrijk voor Hyva. Geen van de informatie die door een Gebruiker wordt verstrekt, zal worden gedeeld met een externe partij. Hyva behoudt zich het recht voor om de informatie die door een Gebruiker werd geleverd te gebruiken om een meer gepersonaliseerde online ervaring aan te bieden.
 14. De Site bevat koppelingen naar websites en toegang tot inhoud, producten en diensten van derde partijen, inclusief gebruikers, adverteerders, verbonden ondernemingen en sponsors van de Site. U stemt ermee in dat Hyva niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van en inhoud aangeboden op websites van derde partijen. De Gebruiker wordt gevraagd om de beleidslijnen die worden gepost op andere websites met betrekking tot privacy en andere onderwerpen vóór gebruik door te nemen. Hyva is niet verantwoordelijk voor inhoud van derde partijen die toegankelijk is via de Site, inclusief meningen, advies, verklaringen en advertenties en de Gebruiker zal alle risico‘s dragen die verbonden zijn aan het gebruiken van dergelijke inhoud. Hyva is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die een Gebruiker kan oplopen als gevolg van het handelen met een derde partij.

Winkelwagen

Subtotaal
Verzendkosten
BTW 
Totaal Inclusief BTW
Online bestellen is nog niet mogelijk