+32 (0)3-4507020
Selecteer uw land Sluiten

De wereld die we verplaatsen

Voortbouwend op onze kernwaarden schenken we aandacht aan duurzame fabricage en nemen we onze verantwoordelijkheid tegenover onze werknemers, het milieu en de gemeenschap waarin we actief zijn.

Werknemers

ons belangrijkste bezit

We beschouwen onze werknemers echt als het belangrijkste bezit van onze organisatie. We erkennen dat onze klantgetrouwheid opgebouwd werd via onze werknemers.

Carrièreontwikkeling 

Bij Hyva halen we het meeste uit de mensen. Door het aanbieden van zowel interne als externe opleidingen investeren we in hun persoonlijke ontwikkeling. We zorgen ervoor dat ze over de nodige vaardigheden en informatie beschikken om hun taken uit te voeren.

Veiligheid

Hyva heeft een globaal personeelsbestand van meer dan 3.500 werknemers en de veiligheid van onze werknemers is onze topprioriteit. We streven voortdurend naar het behouden en verbeteren van veilige en gezonde werkomstandigheden, apparatuur en systemen voor al onze werknemers en om de informatie, training en toezicht dat vereist is voor dit doeleinde aan te bieden. We zullen al het mogelijke doen om onveilige situaties te voorkomen. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle personen die op onze sites werken.

Alle mensen die bij Hyva werken kunnen hun bekommernissen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu kenbaar maken wetende dat ze ernstig genomen zullen worden en dat zaken gepast onderzocht zullen worden.

Milieu

Bij Hyva nemen we onze verantwoordelijkheid om de invloed van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren. Om dit te bereiken implementeren we lean en gesofisticeerde productiemethoden die niet alleen aanzienlijke voordelen opleveren met betrekking tot duurzaamheid, maar ook voordelen bieden ten aanzien van kosten en kwaliteit.

Om te helpen bij het integreren van duurzaamheid binnen ons hele bedrijf, hebben we waarden, normen en beleidslijnen geïmplementeerd die onze mensen nastreven en volgen.

En onze inspanningen om zorg te dragen voor het milieu gaan verder dan het eigenlijke productieproces. We hebben, bijvoorbeeld, op sommige sites een registratiesysteem voor afval geïntroduceerd dat aanzienlijke voordelen voor de kosten en het milieu heeft. We promoten ook op een actieve manier het gebruik van herbruikbare verpakkingen bij onze belangrijkste OEM-klanten.

Gemeenschap

Hyva streeft ernaar om constructieve, lange termijn relaties op te bouwen met de gemeenschappen waar we actief zijn. Om dit voor alle niveaus te bereiken, werkt ons bedrijf op een manier die de ethische, wettelijke en commerciële verwachtingen van onze gemeenschappen tegemoetkomt of overtreft.

Onze gedragscode legt de lat hoog voor ons gedrag op gebieden zoals gezondheid op de werkplek, veiligheid en milieu, pesterijen, discriminatie, belangenconflicten en cadeaus en vermaak. Elke werknemer leert de gedragscode kennen tijdens de inwerkperiode en wordt aangemoedigd om alle vermoedens van overtredingen te melden.

Winkelwagen

Subtotaal
Verzendkosten
BTW 
Totaal Inclusief BTW
Online bestellen is nog niet mogelijk