Válasszon országot! Bezárás

A világ, amit mozgatunk

Alapértékeinkre építve elkötelezettek vagyunk a fenntartható gyártás iránt és a munkatársaink, környezetünk és a működési hátterünket biztosító közösség iránti felelősségteljes viselkedés mellett.

Alkalmazottak

A legfontosabb eszközeink

Valóban megbecsüljük alkalmazottainkat, mint szervezetünk legfontosabb részét. Elismerjük, hogy a vevői hűség alkalmazottaink közreműködésével épül ki.

Karrierfejlesztés 

A Hyvánál a legjobbat hozzuk ki munkatársainkból. Mind házon belüli, mind külső képzésekkel, tanfolyamokkal a tanításukba ruházunk be. Biztosítjuk, hogy rendelkezésükre álljanak a munkájuk végzéséhez szükséges készségek és információk.

Biztonság

A Hyva világszerte több mint 3.500 alkalmazottat foglalkoztat. Munkatársaink biztonsága számunkra elsődleges fontosságú. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy biztonságosabb és egészségesebb munkakörülményeket teremtsünk, berendezéseket biztosítsunk, továbbá a célnak megfelelő információt, képzést és felügyeletet nyújtsuk dolgozóink számára. Mindent megteszünk, hogy elkerüljük az esetleges veszélyes helyzeteket. A biztonság megosztott felelősség, amelyet minden, a telephelyeinken dolgozó személy visel.

Valamennyi, a Hyvánál dolgozó személy felterjesztheti bármilyen biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi aggályát, tudva, hogy komolyan fogják venni, és a problémát megfelelően ki fogják vizsgálni.

Környezetvédelem

A Hyvánál felelősséget vállalunk azért, hogy működésünk környezeti hatását minimálisra csökkentsük. Hogy ezt megvalósítsuk, bevezettük a lean módszert és egyéb kifinomult gyártásirányítási módszereket, amelyek nem csak fenntarthatósági, hanem a költségre és minőségre vonatkozó előnyöket is biztosítanak.

A fenntarthatóságot átfogóan integráljuk vállalatunk működésébe, értékrendeket, irányelveket és szabályzatokat vezettünk be, amelyeket dogozóink betartanak.

Környezetvédelmi erőfeszítéseink pedig túlmutatnak magán a gyártási folyamaton. Például néhány telephelyen bevezettünk egy hulladékregisztráló rendszert, amely jelentős költség- és környezetvédelmi előnyöket biztosít. Ezenkívül aktívan támogatjuk a többször használatos, illetve újrahasznosítható csomagolóanyagok fő OEM-szállítóink általi használatát.

Közösség

A Hyva elkötelezett a konstruktív-, hosszú távú kapcsolatok kiépítése iránt azokkal a közösségekkel, amelyek működésünk hátterét biztosítják. Hogy ezt minden szinten megvalósítsuk, vállalkozásunk a közösségeink etikai, jogi és kereskedelmi elvárásait túlteljesítve működik.

Magtartási kódexünk szigorú viselkedési szabályokat ír elő a munkaegészségügy, biztonság, környezetvédelem, zaklatás, diszkrimináció, érdekellentétek, ajándékozás, ill. szórakoztatás területein. Minden dolgozónknak meg kell ismernie Magtartási kódexünket, és ösztönözzük őket arra, hogy az esetleges szabálysértéseket jelentsék.