+36304575774
Válasszon országot! Bezárás

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat leírja, milyen információt gyűjt Önről a Hyva Csoport, ezt milyen célra használjuk, és kiknek továbbítjuk. Leírja továbbá az Ön jogait az adataival kapcsolatban, továbbá útbaigazítást ad, hogy további információért kihez forduljon.

Ki dönti el, hogy mi történik az Ön adataival?

Amikor „Hyva Csoport”-ra hivatkozunk, a Hyva Holding B.V. és leányvállalatait értjük. Az EU általános európai adatvédelmi rendelete (GDPR) szerint az Ön személyes adatai fölötti „ellenőrzést” az a vállalat gyakorolja a Hyva Csoporton belül, amellyel kapcsolatban van, vagy amellyel információt osztott meg.  Az „ellenőr” az a vállalat, aki eldönti, hogyan, és miért történik az Ön személyes adatainak feldolgozása.

Ahol a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban a „mi”, „miénk” vagy „minket” kifejezés szerepel, ott ellenkező magyarázat hiányában a Hyva csoporton belüli kérdéses vállalatra utalunk, amely az Ön személyes adatai felett az ellenőrzést gyakorolja.

Adatvédelmi kérdések

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail: privacy@hyva.com

Levelezési cím: A: GDPR Folyamatgazda

Hyva Holding B.V.
Antonie van Leeuwenhoekweg 37,
2408 AK Alphen aan den Rijn,
Hollandia

Terület

A Hyva Csoport teljes mértékben elkötelezett személyes adatainak védelme iránt. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat mindenekelőtt leírja, hogy a Hyva csoport miként kezeli a www.hyva.com és egyéb Hyva oldalakon, hírlevelekben, alkalmazásokban és egyéb, a jelen Adatvédelmi nyilatkozathoz kapcsolódó digitális platformokon gyűjtött személyes adatokat (együttesen: Platformok). Az Adatvédelmi nyilatkozat meghatározza továbbá a Hyva álláspontját az állásra jelentkezők vagy üzleti ügyfeleink más csatornákon keresztül megszerzett személyes adataival kapcsolatban (pl.: személyes találkozások, illetve rendszeres vevői, szállítói vagy egyéb szakmai kapcsolattartás alkalmával).

Ahol kapcsolatba lép EU-n kívüli szabályzókkal.

Platformjaink használatával és személyes adatainak megadásával Ön tudomásul veszi, hogy Adatvédelmi nyilatkozatunkat elolvasta, megértette és tartalmával egyetért, valamint amennyire a vonatkozó törvények értelmében érvényes és szükséges, Ön hozzájárul az ilyen személyes adatok gyűjtéséhez, használatához és harmadik feleknek történő kiadásához a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.  

Az általunk Önről gyűjtött információk 

Platformjaink, webes felületeink használatakor sütik és analitikai eszközök segítségével információt gyűjthetünk az Ön platformhasználatáról. Böngészési, és személyes azonosításra alkalmas információkat gyűjthetünk Önről, pl.: IP-címet, sütiazonosítót, illetve webböngészővel, országgal, hellyel stb. kapcsolatos adatokat. További információért lásd a Sütiszabályzatunkat.

Ha úgy dönt, Regisztrált Felhasználónk lesz, vagy kérvényt-, hírlevél-, előfizetést- vagy a regisztrációs folyamat részeként kapcsolatfelvételi űrlapot nyújt be, az űrlapon kérünk Öntől személyes információkat. Az általunk gyűjtött információ lehet a név, beosztás, vállalat neve, vállalat címe, e-mail-cím, telefonszám, IP-cím, továbbá az Ön üzleti érdekeihez fűződő adatok.

Ha állásra jelentkezik, az önéletrajzában megadott minden személyes információt eltároljuk, beleértve a kommunikációnk és az állásinterjúja adatait is.

Vállalati kapcsolattartóktól általában kapcsolatfelvételi információt, vagyis nevet, e-mailt és telefonszámot gyűjtünk, illetve kommunikációs adatokat és az Ön látogatásának adatait.

Irányelvünk lényege, hogy az adott feladatunkhoz vagy az Ön igényéhez minimálisan szükséges információmennyiséget gyűjtsük be.

Hogyan gyűjtjük be az Önnel kapcsolatos információkat? 

Személyes adatait sokféleképpen megoszthatja velünk, ideértve többek között az alábbiakat:

 • termék vagy szolgáltatás megrendelése
 • kapcsolatfelvételi űrlapunk benyújtása megkereséshez
 • árajánlat kérése termékajánlatra vonatkozóan
 • a számítógépén vagy (mobil) eszközén a weboldalaink látogatása során elhelyezett sütiken keresztül 
 • Ön, vagy munkatársa meglátogatta weboldalunkat, és úgy gondoljuk ennek oka a termékeink iránti valós érdeklődés volt
 • új hírlevelünkre történő feliratkozáskor
 • közösségi médiában történő részvétel (például „lájkolás” vagy „megosztás”) útján
 • forgalmazóként vagy vevőként való regisztráció
 • egyéb, velünk folytatott kommunikáció személyesen, e-mailben, telefonon vagy postai úton.

Hogyan használjuk az Önre vonatkozó adatokat? 

Amikor összegyűjtjük az Ön személyes adatait, az a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megadott vagy a gyűjtési ponton rögzített (vagy a gyűjtés tényéből nyilvánvalóan adódó) valamennyi célra felhasználható, ideértve az alábbiakat:

 • a Platformok adminisztrációja és kezelése
 • a felhasználói adatok kiválogatása és elemzése
 • böngészési élményének személyre szabása és gazdagítása olyan tartalmak megjelenítésével, amelyek valószínűleg relevánsak és érdekesek lehetnek az Ön számára
 • munkaerő-felvétel céljából
 • üzlet- és szolgáltatásfejlesztés céljából
 • kapcsolatunk kezelése, illetve az Ön tájékoztatása érdekében
 • marketing, PR, reklámtevékenységekhez, valamint tájékoztatáshoz a Hyva Csoportban folyó fejlesztésekről, a szolgáltatásokról és termékekről (lásd alább a Marketing c. fejezetet)
 • bármilyen egyéb célból, amiért az információt a Hyva Csoport rendelkezésére bocsátotta

Az Ön személyes adatainak feldolgozásához az alábbiakra támaszkodunk: 

 • az információ, termékek és szolgáltatások hatékony nyújtásához fűződő legitim érdekeink, továbbá vállalkozásaink hatékony és törvényes működtetése (amennyiben ezek az Ön jogait nem sértik), ideértve az alábbi célokat:
  • az Önnel folytatott levelezés, illetve kommunikáció
  • hogy jobban megérthessük az Ön igényeit mint vevő vagy látogató
  • honlapjaink adminisztrációjához és belső műveletekhez, ideértve a hibaelhárítást, tesztelést, illetve statisztikai funkciókat
  • marketingtevékenységekhez, ahol nem szükséges az Ön hozzájárulása (pl. a marketingkommunikáció személyre szabásához és célzott marketingüzenetek küldéséhez közösségi médián és egyéb, harmadik felek által üzemeltetett platformokon keresztül), és ahol a GDPR értelmében „mérlegelést” végeztünk ennek megerősítéséhez
  • adatbázisaink hatékonyságának, pontosságának, ill. egyéb paramétereinek javításához (például rendszerek kombinációjával vagy adatok összevonásával, amelyeket mi vagy a csoport más tagvállalatai tartanak nyilván Önről)
  • a csalás és egyéb bűncselekmények megelőzéséhez
  • hitelképességi ellenőrzéshez finanszírozás céljából
  • hálózat- és információbiztonsági célból, hogy lépéseket tehessünk az Ön információinak megóvása érdekében elvesztés, sérülés, lopás vagy jogosulatlan hozzáférés ellen
  • hogy megfeleljünk az Ön, saját jogai gyakorlásával kapcsolatos kérésének (például amikor arra kér minket, hogy marketing célból ne keressük Önt, ezt regisztráljuk, hogy eleget tudjunk tenni az Ön igényeinek)
  • szerződéses vagy egyéb jogaink érvényesítése vagy védelme érdekében, jogi eljárások indításához vagy védelméhez
  • általános adminisztrációhoz, többek között az Ön megkereséseinek, panaszainak, igényeinek kezeléséhez, valamint szolgálati közlemények küldéséhez.
 • minket érintő jogi és szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez
 • ha hozzájárulásával beleegyezését adta, hogy személyes információit feldolgozzuk az adott célra (a hozzájárulása visszavonását lásd alább az Ön adataival kapcsolatos jogai/Leiratkozás c. részben)
 • amikor szerződéskötés szükséges Önnel, vagy annak érdekében szükséges lépéseket tenni, hogy szerződést kössünk Önnel (például információcseréhez jótállási/vevőszolgálati célból)
 • amikor az Ön kulcsfontosságú érdeke (például sürgős biztonsági vagy termékvisszahívási üzenetek esetén, vagy amikor okunk van feltételezni, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása megakadályozza vagy csökkenti az Ön sérelmét).

A személyes információ biztonsága

Általánosan elfogadott technológiai és üzembiztonsági szabványokat vezettünk be, hogy védjük a személyesként azonosítható információkat a veszteségtől, rendeltetésellenes használattól, módosítástól vagy megsemmisüléstől. A Platformokon vagy más módon gyűjtött, személyesként azonosítható információhoz csak arra jogosult személyek férhetnek hozzá.  Az ilyen magánszemélyek hozzájárulásukat adták az információ bizalmas kezeléséhez.

Sütik

Kérjük, tekintse meg Sütikre vonatkozó szabályzatunkat 

Hogyan továbbítjuk és tároljuk az Önre vonatkozó adatokat? 

Mivel a Hyva Csoport globális szervezet, amelynek világszerte vannak leányvállalatai, az Ön személyes információja áthelyezhető az Ön tartózkodási országától eltérő országba és ott tárolható. Ez vonatkozik az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokra is, amelyek nem rendelkeznek a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényekkel.

Amikor az EGT-n belül gyűjtünk személyes adatokat, az EGT-n kívülre történő áthelyezés csak akkor történik, ha: 
Cloud-alkalmazásokat van lehetőségünk használni az Ön adatainak tárolására. Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait másik szolgáltató igénybevételével dolgozzuk fel, és világszerte különböző helyeken tároljuk őket. Amennyiben külső szolgáltatókat használunk, szerződéseket kötünk velük, amelyek értelmében kötelesek gondoskodni az információbiztonságról, és csak a mi kifejezett utasításaink alapján használhatják fel azokat.

Külsős (harmadik fél) szolgáltatóknak történő áthelyezés és helyszínek feldolgozása

Személyes adatait megoszthatjuk a Hyva Csoport tagvállalatai között, bizalmas információként kezelve azokat, ahol ez marketing, adminisztratív és egyéb üzleti célból szükséges. Az országok listája, ahol a Hyva Csoport tagvállalatai találhatóak, a weboldalunkon láthatóak.

Az Ön által megadott információk átadhatóak szolgáltatóknak is (külsős szolgáltatóknak), hogy a Hova nevében eljárva feldolgozzák azokat. Amikor személyes adatokat továbbítunk a célból tesszük ami miatt az információt bekértük, valamint a fentebb, a Személyes adatok használata című részben ismertetett célokért, a Platformok és kapcsolódó rendszerek adminisztratív és karbantartási céljából, illetve egyéb belső vagy adminisztratív célból. Átadhatunk személyes adatokat külsős személyazonosság-kezelő, webhosting és -kezelő, adatelemző, biztonsági másolatot készítő, illetve adatbiztonsági és tárolási szolgáltatók részére is.

 • ha a fogadó fél olyan országban van - vagy adott ország szektorában – például az EU-USA adatvédelmi pajzs hatálya alá tartozó szervezet), amelyet az Európai Bizottság elismer, mint a személyes adatok megfelelő védelmi szintjét biztosító szervet.
 • az Európai Bizottság standard adatvédelmi előírásai vagy egyéb, az európai általános adatvédelmi rendelet követelményeinek megfelelő védelmi előírás alapján, a személyes adatok EGT területén kívüli áthelyezése esetén.

Egyéb rendelkezések

Személyes adatot az alábbi esetekben is kiadhatunk harmadik felek részére:

 • ha kifejezetten Ön kéri
 • ha Ön által kért kiadványokat vagy referenciaanyagokat kell átadnunk
 • a jelen Adatvédelmi nyilatkozat egyéb utasításai alapján.

Továbbadhatjuk személyes adatait a törvényes bűnüldözési szervezeteknek, illetve szabályozó és egyéb kormányzati hatóságoknak, továbbá szakmai szervezeteknek és egyéb harmadik feleknek, a vonatkozó törvények és/vagy rendeletek értelmében. Ez vonatkozik az Ön tartózkodási országán kívüli adatközlésre is. A Hyva ezenkívül felülvizsgálhatja és felhasználhatja az Ön személyes adatait, hogy meghatározza, szükséges vagy engedélyezett-e az adatközlés.

Mennyi ideig tároljuk az Önre vonatkozó adatokat? 

Rendszereinken az Ön személyes adatait csak a minimálisan szükséges ideig tároljuk, az adatgyűjtés eredeti céljából vagy a törvény által előírt mértékig, vagy jogi keresetek megalapozásához, illetve védelméhez. A kapcsolatfelvételi információt (pl. levelezőlista-információ) megőrizzük, amíg a felhasználó le nem iratkozik, vagy nem kéri az adott információ törlését.

Marketing

Amennyiben a törvény előírja, hogy kifejezett hozzájárulását kell adja ahhoz, hogy marketing anyagokkal megkeressük Önt, ezt csak abban az esetben fogjuk tenni, ha az adott hozzájárulását Ön megadta nekünk. Ellenkező esetben meglévő ügyfélkapcsolataink és vállalkozásunk fejlesztésének legitim érdekében vesszük fel Önnel a kapcsolatot. Ismét „mérlegelést” végeztünk a GDPR értelmében (figyelembe véve az Ön érdekeit és alapjogait, valamint észszerű elvárásait), hogy megerősítést nyerjen, miszerint ezt megtehetjük.

Az Ön jogai az Önre vonatkozó információkkal kapcsolatban

A helyi törvények értelmében Önnek lehetnek bizonyos jogai az általunk nyilvántartott személyes adataival kapcsolatban. Így különösen az alábbi jogai állhatnak fenn:

 • megerősítést kérni arról, hogy van-e nálunk feldolgozás alatt lévő személyes adata, illetve másolatot kérni az általunk nyilvántartott személyes adatokról
 • a nálunk nyilvántartott személyes adatok frissítésének vagy az Ön által hibásnak, hiányosnak ítélt információ javításának kérése
 • kérni a nálunk nyilvántartott személyes adatok törlését, vagy felhasználásának korlátozását
 • a nálunk nyilvántartott személyes adatok feldolgozásának megakadályozása
 • a nálunk nyilvántartott személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás bármikor történő visszavonása (amennyiben az ilyen feldolgozás hozzájáruláson alapul, és a hozzájárulás képezi a feldolgozás egyetlen jogalapját)
 • az ilyen információ másolatának strukturált, általános használatú és géppel olvasható formátumban történő átadása (amennyiben a feldolgozás alapja az Ön hozzájárulása vagy az Ön szerződését érintő szükséglet).

Ha ezeket a jogokat gyakorolni óhajtja, vagy tudni szeretné, hogy Önre vonatkoznak-e, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a privacy@hyva.com címen.

Leiratkozás

Ha le kíván iratkozni bármilyen direkt marketingcélú megkeresésünkről, amelyre korábban feliratkozott (pl. levelezőlisták, regisztrációk stb.), tanulmányozza, ill. kövesse az erre vonatkozó utasításokat a megfelelő Platformokon vagy az Önnel folytatott vonatkozó kommunikációban. Ha nem kíván tőlünk e-mailt vagy marketingjellegű kommunikációt kapni, bármikor kérheti az ilyen típusú kommunikáció megszüntetését a privacy@hyva.com e-mail-címen.

Harmadik felek linkjei

A Platformok tartalmazhatnak linkeket harmadik felek weboldalaira, alkalmazásaira és közösségi média platformjaira, amelyek nem állnak a Hyva ellenőrzése alatt, és így nem vonatkozik rájuk a Hyva adatvédelmi gyakorlata sem. Ha harmadik felek platformjaira irányítják, a Hyva adatvédelmi gyakorlatának hatálya megszűnik. Javasoljuk, hogy tanulmányozza az egyes harmadik felek adatvédelmi szabályzatát, mielőtt személyes azonosításra alkalmas információt ad ki.

Panasztételhez való jog

Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, ahogy a személyes adatait feldolgozzuk, panaszt tehet a GDPR Folyamatgazdánál vagy a helyi adatvédelmi hatóságánál. További információért kérjük, látogasson el az adott szabályozó hatóság honlapjára. Vegye fel a kapcsolatot a GDPR Folyamatgazdával, aki segítséget nyújthat az adott szabályozó hatóság azonosításában. Tájékoztatjuk, hogy előfordulhat, hogy a szabályozó hatóság az ügy megoldása érdekében a szabályozó bevonása előtt a Hyva Csoporttal folytatandó rendezést javasol.

Az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A frissített verzió közzétételével bármikor módosíthatjuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. Az új, módosított vagy kiegészített Adatvédelmi nyilatkozat a felülvizsgálat dátumától hatályos. Ezért arra biztatjuk, hogy rendszeresen tanulmányozza az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy mindig tisztában legyen azzal, miként védjük a személyes adatait.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosítására 2019. augusztus 26-én került sor. 

Shopping cart

Sub total
Shipping
Vat  
Total Incl vat
Online Buying not available in this country