+46706665197
Välj ditt land Stäng

Världen vi flyttar

I enlighet med våra kärnvärderingar har vi förbundit oss att tillverka våra produkter på ett hållbart sätt och agera ansvarsfullt gentemot personalen, miljön och de lokalsamhällen vi verkar i.

Medarbetarna

Vår viktigaste tillgång

Vi värdesätter våra medarbetare som den viktigaste tillgången i vår organisation. Vi förstår att lojaliteten från våra kunder föds hos våra medarbetare.

Karriär 

På Hyva vill vi utveckla människor så långt de kan nå. Med både interna utbildningar och externa kurser investerar vi i medarbetarnas personliga utveckling. Vi ser till att de har all kunskap och information som krävs för att utföra jobbet.

Säkerhet

Hyva har en global personalstyrka på mer än 3.500 medarbetare, och deras säkerhet är vår första prioritet. Vi arbetar kontinuerligt för att upprätthålla och förbättra säkra och hälsosamma miljöer, system och utrustningar för alla våra medarbetare och ge dem den information, utbildning och ledning som krävs i detta syfte. Vi gör det som krävs för att förebygga osäkra situationer. Säkerheten är ett ansvar som delas av alla som arbetar på våra anläggningar.

Alla medarbetare på Hyva kan komma med synpunkter på säkerheten, hälsan och miljön och vara trygga i förvissningen att de kommer att tas på allvar och att deras ärende kommer att undersökas på ett bra sätt.

Miljö

Vi på Hyva vidtar aktiva åtgärder för att minimera vår verksamhets miljöpåverkan. För att uppnå detta tillämpar vi sofistikerade Lean-produktionsmetoder som inte bara ger avsevärda fördelar i fråga om hållbarhet utan också sänkta kostnader och förbättrad kvalitet.

För att integrera hållbarhetstänkandet över hela företaget har vi implementerat värderingar, standarder och policyer som fungerar som inspiration och ledning för våra medarbetare.

Och våra miljöhänsyn sträcker sig längre än bara själva tillverkningsprocessen. Vi har exempelvis introducerat ett avfallsregistreringssystem på vissa anläggningar som ger avsevärd miljönytta och kostnadsbesparing. Vi arbetar också aktivt för användning av returnerbara och återvinningsbara förpackningar tillsammans med våra OEM-kunder.

Lokalsamhälle

Hyva är starkt engagerade i att bilda konstruktiva och långsiktiga relationer med de lokalsamhällen i verkar i. För att uppnå detta på alla nivåer fungerar vår verksamhet på ett sätt som uppfyller eller överträffar de etiska, juridiska och kommersiella förväntningarna från våra lokalsamhällen.

Vår uppförandekod sätter en sträng standard för vårt uppträdande i områden kopplade till arbetsmiljö, säkerhet, miljö, trakasserier, diskriminering, intressekonflikter och gåvor och underhållning. Alla medarbetare får bekanta sig med vår uppförandekod i början av anställningen och uppmuntras att rapportera misstänkta överträdelser.

Kundvagn

Delsumma
Frakt
Moms 
Totalt Inkl moms
Webbköp är inte tillgängligt