Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Các giá trị lõi

Tại một công ty toàn cầu và đa dạng như công ty chúng tôi, cách thức chúng tôi làm việc cùng nhau với nhân viên và với các đối tác doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Năm 2008, Hyva đã chính thức hóa các giá trị gắn chặt công việc, các mối quan hệ và đặc tính của chúng tôi là một người dẫn đầu tham vọng và năng động toàn cầu.

Bảy Giá trị Cốt lõi này đặt ra những tiêu chuẩn mà toàn bộ nhân viên Hyva phải cố gắng đạt được trong từng hành động của cá nhân và tập thể và chúng được coi là khuôn khổ cho thành công liên tục của chúng tôi.

Chúng tôi dịch chuyển ranh giới và kết nối các cộng đồng với nhau với tư cách là nhà cung cấp các giải pháp thủy lực sáng tạo và hiệu quả số 1 thế giới. Với hơn 3.500 nhân viên ở 37 công ty con trên toàn thế giới, HYVA đại diện cho nhiều nền văn hóa, các trải nghiệm và quan điểm.

ĐAM MÊ

Ở cốt lõi mọi việc mà chúng tôi làm là đam mê dịch chuyển các ranh giới và tạo ra khác biệt tích cực thông qua việc làm của mình. Các nhà lãnh đạo Hyva rất tận tâm, nhiệt huyết và tự hào về năng lượng vầ đam mê của chúng tôi để kết nối các cộng đồng trên toàn thế giới.

TIN TƯỞNG & TÔN TRỌNG

Tin tưởng và tôn trọng là nền móng các mối quan hệ của chúng tôi với đối tác và nhân viên trên toàn thế giới. Những mối quan hệ hợp tác đang diễn ra truyền sự tin tưởng và tôn trọng thông qua giao tiếp cởi mở, tính xác thực và coi trọng các quan điểm khác nhau. 

KHÁCH HÀNG XUẤT SẮC

Hyva không chỉ đơn thuần bán sản phẩm mà chúng tôi bán một trải nghiệm khách hàng liên tục giúp chúng tôi khác biệt và trở thành lựa chọn đầu tiên của các đối tác. Chúng tôi thêm giá trị cho các công việc kinh doanh của khách hàng bằng cách lắng nghe những nhu cầu và ưu tiên các giải pháp sáng tạo. 

TÍNH LIÊM CHÍNH

Những nhà lãnh đạo Hyva đều chân chính, nhất quán, minh bạch và công bằng. Dù đưa ra các sáng kiến mới hay hỗ trợ các chiến lược đã được chứng minh thì đội ngũ của chúng tôi đều chủ động và có trách nhiệm với mọi việc chúng tôi làm, thông qua việc thực hiện lời hứa mà không phải hi sinh chất lượng.

TRAO QUYỀN

Chúng tôi phát triển và hỗ trợ đội ngũ của mình thông qua các cơ hội tăng trương cá nhân và công việc. Nhân viên của chúng tôi được khuyến khích chịu trách nhiệm, chủ động, tạo động lực cho nhau và tạo ra khác biệt tích cực thông qua công việc tập thể của chúng tôi.

ĐỔI MỚI & TINH THẦN DOANH NGHIỆP

Từ những bước đầu tiên trên đường đến dịch chuyển các ranh giới trên toàn thế giới, kinh nghiệm và chuyên môn được truyền năng lượng bởi sự đổi mới và tinh thần doanh nghiệp mà chúng tôi được tạo dựng lên và là điều khiến chúng tôi trở thành một người dẫn đầu toàn cầu hiện nay.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Chúng tôi cam kết sản xuất có trách nhiệm, thực hiện các thực hiện an toàn toàn cầu giúp bảo vệ nhân viên chúng tôi và xây dựng các mối quan hệ hợp tác dài lâu trong các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ - cả nơi Hyva và khách hàng của Hyva hoạt động và nơi mà các sản phẩm của chúng tôi được sử dụng.