Välj ditt land Stäng

Kärnvärderingar

På ett globalt och mångfaldsinriktat företag som Hyva är sättet vi samarbetar mellan medarbetare och affärspartner extremt viktigt. År 2008 formaliserade Hyva de värderingar som utgör basen i vårt arbete, våra relationer och våra egenskaper som ambitiös och dynamisk världsledare.

Dessa sju kärnvärderingar bildar en standard som alla Hyva-medarbetare måste sträva efter att uppfylla i sitt individuella och kollektiva arbete, och utgör ett ramverk för våra fortsatta framgångar.

Som världens ledande leverantör av innovativa och effektiva hydraullösningar flyttar vi gränser och kopplar samman globala samhällen. Med fler än 3.500 medarbetare i 37 dotterbolag över hela världen representerar Hyva många kulturer, erfarenheter och åsikter.

PASSION

Kärnan i allt vi gör är passionen inför att flytta gränser och skapa positiv förändring i vårt arbete. Hyva-ledare är engagerade, entusiastiska och stolta över vår energi och passion att koppla samman samhällen över hela världen.

FÖRTROENDE OCH RESPEKT

Förtroende och respekt är hörnstenarna i våra relationer med partner och medarbetare över hela världen. Våra löpande partnerskap inspirerar förtroende och respekt genom öppen kommunikation, autenticitet och ett förhållningssätt som värdesätter olika åsikter. 

FÖRTRÄFFLIGHET

Hyva säljer inte bara produkter – vi säljer en löpande kundupplevelse som gör att vi får en särställning hos våra partner. Vi skapar värde i våra kunders verksamheter genom att förstå deras behov och prioritera innovativa lösningar. 

INTEGRITET

Hyva-ledare är enkla, stabila, transparenta och rättvisa. Vare sig vi lanserar nya initiativ eller ger stöd och beprövade strategier väljer våra medarbetare att ta ledning och ansvar i allt de företar sig, och håller det de lovar utan att låta kvaliteten äventyras.

MEDARBETARUTVECKLING

Vi utvecklar och stöttar vårt team med utvecklingsmöjligheter både på det personliga och yrkesmässiga planet. Våra medarbetare uppmuntras att ta ansvar och initiativ, motivera andra och bidra med positiv förändring i vårt gemensamma arbete.

INNOVATIONS- OCH ENTREPRENÖRSANDA

Från våra första stapplande steg till dagens flyttade gränser över hela världen har erfarenheten och kunskapen alltid fått kraft i den innovations- och entreprenörsanda som vi grundades på och som gör oss till global ledare.

SOCIALT ANSVAR

Vi har förbundit att arbeta för ansvarsfull tillverkning, globala säkerhetsrutiner som skyddar våra medarbetare och hållbara relationer i lokalsamhällena – både där Hyva och Hyvas kunder verkar, och där våra produkter används.