Vyberte svoji zemi Zavřít

Hlavní hodnoty

V globálním a diverzifikovaném podniku, jako je náš, je obzvlášť důležité to, jakým způsobem spolupracujeme se zaměstnanci a obchodními partnery. V roce 2008 společnost Hyva formalizovala hodnoty, o něž se opírá naše práce, vztahy a pověst coby ambiciózní a dynamické přední světové společnosti.

Těchto sedm hlavní hodnoty stanoví normy, které se všichni zaměstnanci společnosti Hyva musí snažit dodržovat, a to individuálně i kolektivně, a které tvoří rámec našeho pokračujícího úspěchu.

Posouváme překážky a spojujeme komunity po celém světě jako přední světový poskytovatel inovativních a účinných hydraulických řešení. Společnost Hyva zaměstnává přes 3.500 zaměstnanců v 37 dceřiných společnostech po celém světě, a zastupuje tak mnoho kultur, zkušeností a názorů.

NADŠENÍ

Základem všeho, co děláme, je naše nadšení posouvat hranice a mít pozitivní vliv prostřednictvím naší práce. Vedoucí pracovníci společnosti Hyva jsou nadšení, zapálení a hrdí na naši energii a nadšení spojovat komunity po celém světě.

DŮVĚRA A RESPEKT

Důvěra a respekt jsou základními kameny našich vztahů s partnery a zaměstnanci z celého světa. Naše pokračující partnerství podněcují důvěru a respekt prostřednictvím otevřené komunikace, autentičnosti a ocenění různých názorů. 

MAXIMÁLNÍ ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA

Společnost Hyva jen neprodává výrobky, prodáváme trvalé zkušenosti zákazníků, které nás odlišují jako společnost, kterou naši partneři volí na prvním místě. Poskytujeme podnikům našich zákazníků přidanou hodnotu tím, že nasloucháme jejich potřebám a upřednostňujeme inovativní řešení. 

INTEGRITA

Vedoucí pracovníci společnosti Hyva jsou konzistentní, transparentní a spravedliví. Naši lidé se vždy hlásí k tomu, co dělají, přebírají za své činy odpovědnost a starají se o to, abychom dodržovali naše sliby, aniž by tím nějak trpěla kvalita, a to bez ohledu na to, zda se jedná o zavádění nových iniciativ, či podporu osvědčených strategií.

POSILOVÁNÍ POSTAVENÍ

Rozvíjíme a podporujeme své zaměstnance tím, že jim poskytujeme příležitosti k osobnímu a profesnímu růstu. Podněcujeme je, aby byly zodpovědní, iniciativní, motivovali ostatní a byli pozitivním přínosem prostřednictvím naší společné práce.

INOVATIVNÍ A PODNIKATELSKÝ DUCH

Od prvních krůčků až po posunování hranic na celém světě – zkušenosti a odborné znalosti pohání inovace a podnikatelský duch, které stály u našeho zrodu a díky nimž jsme dnes přední společností na světě.

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Zavázali jsme se k odpovědné výrobě, používání globálních bezpečnostních praktik, které chrání naše zaměstnance, a budování trvalých partnerství v komunitách, jimž poskytujeme služby, a to tam, kde působí společnosti Hyva a její zaměstnanci, i tam, kde se používají naše výrobky.