Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Sản xuất

Chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi là một phần quan trọng và không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của Hyva. Tất cả các sản phẩm sản xuất đều được chứng nhận theo một tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu, ISO 9001. Và, việc mua sắm và sản xuất của chúng tôi được xây dựng trên một số lượng hạn chế các nhà cung cấp toàn cầu được phê duyệt, xác minh thành phần và thử nghiệm rộng rãi. Chất lượng được kiểm soát và đảm bảo ở mọi công đoạn trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

teaser

Chương trình xuất sắc

Để đảm bảo các giải pháp của chúng tôi luôn được sản xuất theo các mức chất lượng đẳng cấp thế giới, Hyva sử dụng một phương pháp cải tiến liên tục tại trọng tâm của quy trình sản xuất của mình. Sử dụng các nguyên tắc đã được thiết lập như thích nghi gia tăng, hệ thống phản hồi, sự tham gia của nhân viên và đo lường thay đổi, chúng tôi liên tục hướng tới mục tiêu quy trình ‘không có lỗi’, được xác định bằng các mục tiêu cụ thể như không sự cố, không khuyết điểm, không chết máy và không chất thải.

teaser

Thăm quan nhà máy

Chúng tôi thường cho khách hàng và các đối tác kinh doanh khác thăm quan xung quanh các cơ sở sản xuất của chúng tôi. Nếu bạn muốn ghé thăm bất kỳ cơ sở cụ thể nào và trao đổi về hoạt động của cơ sở đó với ban quản lý của chúng tôi, chúng tôi hét sức hoan nghênh. Vui lòng liên hệ chúng tôi và chúng tôi sẽ phản hồi rất nhanh.

teaser