Välj ditt land Stäng

Tillverkning

Kvalitet

Vårt kvalitetsledningssystem är en viktig och integrerad del i Hyvas verksamhet. All produkttillverkning är certifierad i enlighet med en global kvalitetsstandard, ISO 9001. Och vår upphandling och tillverkning bygger på ett begränsat antal godkända globala leverantörer, komponentverifiering och omfattade tester. Kvaliteten kontrolleras och säkerställs i alla delar av vår verksamhet.

teaser

Excellence-program

För att säkerställa att våra lösningar alltid är tillverkande med världsledande kvalitetsnivåer tillämpar Hyva ett system med ständiga förbättringar som grund i tillverkningsprocessen. Med etablerade principer som stegvis anpassning, personalengagemang och ändringsmätning arbetar vi ständigt mot vår målsättning om en process med noll fel, som definierats med specifika delmål som noll personskador, noll defekter, noll driftstopp och noll spill.

teaser

Fabriksbesök

Vi visar ofta upp våra produktionsanläggningar för kunder och andra affärspartner. Om du vill besöka en särskild anläggning och diskutera verksamheten där med vår ledning är du välkommen! Kontakta oss så återkommer vi snabbt med svar.

teaser