Wybierz kraj Zamknij

Dynamic Load Diagram

Innowacyjny system, który umożliwia operatorowi symulację pola pracy żurawia jeszcze przed jego rozłożeniem. Operator wybiera wagę ładunku i w zależności od stopnia rozłożenia nóg podporowych, zaawansowany algorytm przelicza stateczność żurawia i prezentuje informacje w bardzo przystępnej, graficznej formie.

System optymalizuje operowanie żurawiem, powodując że praca operatora jest jeszcze bardziej bezpieczna. Dodatkowo rozwiązanie to sprawia, że żuraw może być wykorzystany bardziej efektywnie i wydajnie. System jest intuicyjny i pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na rozłożenie i złożenie żurawia.