Welcome to
The world of HYVA

Artykuł miesiąca

Jak bezpiecznie obsługiwać naczepę wywrotkę
Pośpiech, rutyna, nie przestrzeganie zasad BHP mogą być tragiczne w skutkach podczas obsługiwania naczepy wywrotki. Każdy operator obsługujący naczepę powinien pamiętać o najważniejszych zasadach poprawnego użytkowania sprzętu...
Liczne bardzo groźne wypadki podczas obsługi naczep wywrotek skłoniły nas do przygotowania krótkiego filmu pokazującego najważniejsze zasady bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane podczas pracy operatora.